• whiteboard postits

Utbildningar och rekryteringsstöd

  • whiteboard postits

Utbildningar och rekryteringsstöd

Har ni behov av resurser eller har ni tagit in resurser som behöver utbildas? Vi kan plattformarna och vi vet vilka kunskaper en kandidat behöver för att kunna sättas in i arbetet direkt. Vi stöttar i er i rekrytering genom att skapa rolldefinitioner, utföra intervjuer, ställa rätt frågor och genomföra kunskapstester och utbildningar. Allt för att ni ska känna er säkra att rekryteringen blir så lyckad som den kan bli.

Vi kan även stötta med att utbilda inom specifika områden och tekniker när er personal behöver det. Vi skräddarsyr utbildningar och lär ut på personlig nivå för att alla ska ha möjlighet att ta till sig materialet och få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Service

  • Rekryteringsstöd
  • Intervjuer med kunskapstester
  • Personliga utbildningar för er personal

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan stötta er!

Kontakta oss