• computer with code

Tag Management

  • computer with code

Tag Management

Vad är Tag Management och vilka fördelar ger det er?

Tag Management är ett perfekt sätt att förenkla processerna runt datainsamling. Genom att använda ett tag managementsystem så gör ni data tillgängligt för mätbehov och tredjepartsverktyg så som Facebook eller Google Ads. När ni använder det på rätt sätt så kan ni kontrollera insamlingen av data på ett bättre sätt med ökad flexibilitet och snabbare implementation från en gemensam plats. Vid förändringar eller tillägg behöver ni inte uppdatera källkoden på webbplatsen eller i appen vid varje tillfälle.

Genom våra tjänster inom Tag Management ger vi er tillgång till kunniga utvecklare som hanterar era tekniska frågor. Det ger er frihet att fokusera på er verksamhet, marknadsföring och affärsutveckling.

Det här kan vara en separat tjänst eller en kombination med våra övriga tjänster, Data Management och MarTech Strategy. Oavsett om ni redan använder en system eller om ni vill komma igång så har Cruxmore kunskapen och resurserna ni behöver.

Setup

Momenten nedan är en del i arbetet när ni vill sätta upp en ny lösning. Vi kan bistå med införskaffande av ett nytt verktyg eller byte av ett befintligt verktyg. Det kan också vara så att ni har en lösning på plats men behöver komma igång med användning eller få en omstart.

  • Sätta upp en tag management lösning.
  • JavaScript utveckling.
  • Skapa eller uppdatera ändamålsenliga processer och rutiner.

Service

Momenten nedan är en del i arbetet när ni redan har en lösning där ni behöver löpande utveckling. Vi har lång erfarenhet av Tag Management lösningar från Adobe, Google och Tealium men vi arbetar med era system oavsett vilket det är.

  • JavaScript utveckling.
  • Snabb och flexibel implementation.
  • Designa, testa, publicera och dokumentera lösningar.

Tag Management och arkitektur

Illustrationen visar hur en logisk best practice lösning ser ut vad gäller uppsättningen av datainsamling. Med en kombination av ett tag manangement system och ett datalager får ni bäst effekt. Därför rekommenderar vi alltid att ha ett datalager som tillhandahåller gemensam data för alla mätsystem och hjälper till att förbättra er datakvalitet.

Tag Management arkitektur

Kontakta oss