• computer_pointing

Data Management

  • computer_pointing

Data management

Har ni behov av att kommunicera och visualisera data i er organisation? Skulle ni vilja automatisera mailutskick eller rikta annonsering baserat på kundernas beteende på er site eller app? Finns det kundgrupper ni inte vill annonsera mot?

Data Management är vår tjänst för att skapa ROI ur data. Vi har strategier för att aktivera er data och möjliggöra användning inom AI och Machine Learning. Affärsutveckla genom att rapportera och visualisera data. Arbeta datadrivet genom att kombinera datakällor och fatta välgrundade beslut.

Gör allt det som branschen och konkurrenterna pratar om. Bygg en 360-grader bild av era kunder eller accelerera er marknadsföring. Har ni funderingar som liknar frågorna ovan, så har vi lösningar. Kanske är en Customer Data Platform eller en Data Management Platform ett bra nästa steg.

Service och diskussionspunkter

  • Förbereda data för AI/ML
  • Customer Data Platform
  • Data Management Platform
  • Rapportering, BI, Visualisering
  • Dataanalys service
  • Personalisering
  • Audience building
  • Segmentering

Visualisera data

Vi bygger dashboards och skapar rapporteringar för att ni ska kunna dela information inom er organisation. Koppla samman flera datakällor i samma dashboard för att kunna få tydlig översikt. Vi hjälper er med förslag baserat på er befintliga data och behov.

Kontakta oss