• building framework

Data Framework

  • building framework

Data Framework

Data Framework är vår tjänst för att tillsammans med er skapa ett ramverk för rutiner och processer.  Det syftar till att via förändringar av data, process eller organisation kunna få något önskvärt ur data från olika källor. Vi implementerar rutiner och processer för att möjliggöra arbetet runt insamling, analys, visualisering och spridning av data.

Vi ger er ett arbetssätt som möjliggör en fungerande lösning kring hantering av data för att kunna presentera insikter, öka intäkterna, spara annonskostnader eller använda er data i nya projekt så som AI/ML-projekt.

Leverabler

  • Datalagerdesign
  • Dokumenterad datastruktur
  • Processutveckling och dokumentation
Kontakta oss