• building framework

Data Framework

  • building framework

Data Framework

Data Framework är vår tjänst för att skapa ett ramverk för rutiner och processer. Det syftar till att via förändringar av data, process eller organisation kunna få något önskvärt ur data från olika källor. Vi implementerar rutiner och processer för att möjliggöra arbetet runt insamling, analys, visualisering och spridning av data.

Vi ger er ett arbetssätt som möjliggör en effektivare lösning kring hantering av data för att kunna presentera insikter, öka intäkterna, spara annonskostnader eller använda er data i nya projekt så som AI/ML-projekt.

Det här kan vara en separat tjänst eller en kombination med våra övriga tjänster, till exempel Data Management och MarTech Strategy

Leverabler

  • Datalagerdesign
  • Dokumenterad datastruktur
  • Processutveckling och dokumentation

Framtagande av rutiner och processer

Vi arbetar efter enklast möjliga modell för att ta fram det underlag ni behöver. Leveransen är en robust grundprocess som sedan kan byggas ut och förbättras varefter nya behov uppstår.

Rutiner och processer

Kontakta oss