• paper_computer

Data Audit

  • paper_computer

Data Audit

Säkra er datainsamling och kvalitet

Vill ni säkra er datainsamling och kvalitet samt säkerställa att ni har rätt data på rätt plats? Låt oss gå igenom er webbplats och utföra en granskning av datalager, tekniska uppsättning och föreslå förbättringar. Tillsammans säkrar vi att ni är följer lagar och regler, såsom GDPR och branschnormer.

Att ha rätt data på rätt plats innebär att ha koll på vad som samlas in, till vad och var det ska användas. En granskning kan lyfta dolda fallgropar och hjälpa er få kontroll på er data. Genom workshops, undersökningar eller direkta felsökningar går vi till botten och säkrar datakvaliteten. Vi kan även stötta er i att se över inställningarna i era tag management-, och analysverktyg.

I den här tjänsten kan ni förvänta er att vi levererar en nulägesanalys. Vi dokumenterar er nuvarande situation vad gäller plattformar, systeminställningar och datalager. I analysen ingår även en kvalitetskontroll där vi belyser eventuella brister och förbättringsmöjligheter. Vi ger er en handlingsplan på hur vi tillsammans tar dessa förbättringar till avslut.

Delmoment

  • Data (KPI) workshop
  • Undersökning / Felsökning
  • Genomgång av datainsamling och datalager
  • Genomgång av verktyg och uppsättning
  • Översyn av script
  • Revision av säkerhet och datatillgång

Leverabler

  • Nulägesanalys
  • Kvalitetskontroll
  • Förbättringsförslag med handlingsplan

Kontakta oss