• New York night

Teknologi

  • New York night

Teknologi

Vi arbetar helst som en del av våra kunders organisation antingen på plats eller remote. Våra egna krav på oss själva är att vi skall kunna de lösningar och plattformar som våra kunder arbetar med i det enskilda projektet. Idag arbetar vi med och har erfarenhet av produkter och lösningar från leverantörer såsom Adobe, Google och Tealium. Det innebär att vi har eller söker partnerskap/arbetssätt med leverantörer för att säkerställa att våra kunder använder dem på bästa sätt och får ut mesta möjliga.

Använder ni någon av dessa plattformar?
tealium

Kontakta oss