• flower_bun

Frukostseminarium

  • flower_bun

Frukostseminarium

3 December

Data Governance inom digital analys och tag management

Hålls på Svenska.
Plats: Magasinet, Sveavägen 53, Stockholm
Tid: 08:30 – 10:00
Kostnad: Seminariet och frukost är kostnadsfritt.

Vad är Data Governance och varför är det viktigare än någonsin?

Data anses just nu vara en av världens mest värdefulla tillgångar. Att arbeta på ett datadrivet sätt driver er verksamhet framåt med lägre kostnader, högre intäkter och nöjdare kunder. Samtidigt har kunderna högre förväntningar på relevant och personligt bemötande. För att det här ska vara möjligt måste er data vara korrekt, tillgänglig och beständig. Några av de faktorer som påverkar möjligheten till att använda rätt data är:

  • De lagar och regler styr vilken data som får samlas in
  • Webbläsarnas inbyggda integritetsskydd begränsar den data som kan samlas in
  • Det digitala landskapet har blivit större och komplexiteten ökar. En större del av kundresan sker utanför den egna plattformen.

Data Governance är de metoder och arbetssätt som hjälper er att ta kontroll på er data. Ett Tag Management verktyg är ett hjälpmedel för att samla in data som de flesta har tillgång till idag, till exempel Google TagManager.

Kom och lyssna på våra tips på hur ni kan utnyttja Data Governance för att förbättra insamling och användning av digital data från era online plattformar. Detta är inte en produktpresentation. Väl investerad tid för dig som vill dra mer nytta av er organisations webbanalys och beteendedata!

Agenda
  • 8:30 – Registrering och frukost
  • 9:00 – Introduktion och presentation av dagen
  • 9:15 – Data Governance inom digital analys – Johan Alm, Senior Technical Lead , Cruxmore
  • 9:45 – Sammanfattning
  • 10:00 – Semiaret avslutas

Kontakta oss